เขาพูดถึงผู้เล่นที่ปฏิเสธข้อเสนอการต่ออายุ

ถ้าเขายอมรับข้อเสนอทางการเงินของเรา

 

เขาพูดถึงผู้เล่นที่ปฏิเสธข้อเสนอการต่ออายุหลายรายการ:

“ถ้าเขายอมรับข้อเสนอทางการเงินของเรา เขาจะอยู่ต่อ

อ่านต่อได้ที่ www.casino-in-rete.com

9 Views